skip to main content

Teachers

Meet Our Staff

 

PRESCHOOL

 

TRANSITIONAL KINDERGARTEN

 
 

SECOND GRADE

 

SECOND/THIRD GRADE

 

EDUCATION SPECIALISTS

 

MUSIC

 

MTSS/INTERVENTION SPECIALIST

                 Teacher Websites

                 Teacher Websites

Quinn Bishop   Teacher Teacher  
Sandra Boylan   Teacher Biljana Longman Teacher  
Sheri Hughes   Teacher Susan Maass Education Specialist   
Eliana Koutroulis   Teacher Michelle Shultz Teacher  
      Maria Wilson Teacher